Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie

Tijdig signaleren van brand kan veel ellende voorkomen. Paree is een gecertificeerd branddetectiebedrijf; wij werken volgens een proces dat garandeert dat uw systeem voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid in geval van een melding.
Brandmeldinstallatie Siemens

Over brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Een brandmeldinstallatie (BMI) meldt zo snel mogelijk waar er in een gebouw brand is. Het stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals ontruimingsalarmsystemen (OAI), liften of blusinstallaties. Hoe sneller een brand bekend is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Dit versterkt de bedrijfscontinuïteit. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is.

Toepassingen Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Brandmeld- en ontruimingsinstallaties worden voorgeschreven door verzekeringsmaatschappijen en/of het Bouwbesluit. In artikel 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven of een brandmeld- en ontruimingsinstallatie verplicht is voor uw bedrijf. Voor certificatie en inspectie van brandmeldinstallaties wordt het CCV inspectie en brandbeveiligingssystemen gebruikt. Installaties zijn veelal verplicht voor:

 • Industrie
 • Onderwijs
 • Koel- en vrieshuizen
 • Hotels
 • Zorginstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Kantooromgevingen
 • Bedrijfsgebouwen
 • Openbare publieksruimten
 • Parkeergarages
 • Tunnels

Brandinspectie SCIOS Scope 10
Wij zijn gecertificeerd voor de brandrisico- inspectie van het elektrisch materiaal SCIOS Scope 10. Ook kunt u voor de veiligheidsinspecties SCIOS Scope 8 en 9 bij ons terecht. Meer informatie over de inspecties Scope 8, 9 en 10.


Wat kunt u van Paree verwachten?
Of u nu zelf een betere beveiliging tegen brand wenst of vanuit wetgeving verplicht bent een brandmeld- en ontruimingsinstallatie te installeren, wij zijn een gecertificeerd branddetectiebedrijf in Zeeland dat u hierbij graag van dienst is.

Wij werken volgens een proces dat garandeert dat uw systeem voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid in geval van een melding. Onze hoog gekwalificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallaties bieden voor elke situatie een gedegen oplossing. Daarnaast verzorgen wij graag voor u noodverlichting, inbraakbeveiliging o.a. met camera's. 

U kunt bij ons terecht voor het hele traject: van advies, projectbegeleiding, opstellen van het programma van eisen en uitgangspunten, inspectie, implementatie, certificering, training, service en onderhoud. Neem contact met ons op: T 0113-352440 | E eb@paree.nl

Pluspunten Paree

 • Zeer betrouwbare partij met veel kennis en ervaring
 • Gecertificeerd: Leveren, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties
 • Koppeling met inbraak- en camerabeveiliging

Veelgestelde vragen over
Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie

Is naast brandmeld- een ontruimingsinstallatie verplicht?

Als er in het gebouw als gevolg van artikel 6.20 een brandmeldinstallatie is vereist, is het als gevolg van artikel 6.23 lid 1, vereist dat er een ontruimingsalarminstallatie in het gebouw moet zijn aangebracht. Installaties moeten zijn aangebracht conform de voorschriften NEN 2535/2575.

Indien de brandmeldinstallatie volgens artikel 6.20 lid 6 een inspectiecertificaat moet hebben, dient de ontruimingsalarminstallatie ook een inspectiecertificaat te hebben. Het inspectiecertificaat wordt afgegeven op grond van het CCV inspectieschema ontruimingsalarminstallaties.

De ontruimingsalarminstallatie dient te worden onderhouden conform de NEN 2654-2. De BMI conform 2654-1.

Meer info over voorschriften voor brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Download brochure

Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Deze voorschriften blijken inde praktijk niet altijd eenduidig te worden uitgelegd, waardoor de bouwpraktijk gebaat is bij een nadere toelichting op de voorschriften. In deze brochure is die nadere toelichting gegeven.

partners

Paree - Beveiliging - Branddetectie - partner Siemens
Siemens
Paree - Beveiliging - Branddetectie - partner Hertek
Hertek
Paree - Partner - Branddetectie
CCV
Geïnteresseerd in Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie?