Voer periodiek SCIOS veiligheidsinspecties van uw elektrotechnische installaties en elektrische hulpmiddelen (handgereedschappen) uit en voorkom problemen.
U wilt toch ook als werkgever dat uw werknemers altijd in een (elektrische) veilige werkomgeving aan het werk zijn? Inspecteer uw elektrotechnisch materieel op (brand)veiligheid!

Arbowetgeving en verzekeraars stellen SCIOS inspectie(s) verplicht

Als werkgever, bent u vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers op het werk te borgen.
Zowel de Arbowetgeving als verzekeraars stellen de verplichting om deze inspecties door een gecertificeerd keuringsbedrijf uit te laten voeren.
Bij Paree mogen wij ons scharen onder de selecte groep van gecertificeerde aanbieders in Nederland. Met trots voeren wij al geruime tijd de SCIOS veiligheidsinspecties Scope 8, 9 en 10 uit.

Veiligheidsinspecties SCIOS

De SCIOS veiligheidsinspecties checken het elektrotechnisch materieel op (brand)veiligheid.
Met SCIOS Scope 8 en 9, met een deel van de NEN3140 als uitgangspunt, voldoet u als werkgever volledig aan de eisen van de verzekeraars.
Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10, gebaseerd op de NTA 8220, ontwikkeld.

SCIOS Scope 8 en 9

Wordt er gebruik gemaakt van een elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen en deze voldoen niet aan de norm? Uw medewerker loopt dan het risico gewond te raken. Denk bijvoorbeeld aan overbelasting van kabels en apparatuur of bijvoorbeeld kortsluiting in een installatie.
Daarom stelt artikel 3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de SCIOS veiligheidsinspecties Scope 8 en 9 verplicht. Waardoor de veiligheid van uw werknemer op het werk zoveel mogelijk wordt geborgd.

Wat zijn SCIOS veiligheidsinspectie Scope 8 en 9?

SCIOS Scope 8: periodieke inspectie van elektrische installaties
SCIOS Scope 9: periodieke inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen

SCIOS Scope keuring

Brandrisico SCIOS veiligheidsinspectie Scope 10

Branden kunnen ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het is aan te raden om een SCIOS brandrisico veiligheidsinspectie Scope 10 (gebaseerd op NTA 8220) uit te laten voeren. Een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt is namelijk beperkt.

Brandgevaar voorkomen

De inspectie SCIOS Scope 10 is speciaal ontwikkeld om het brandrisico van elektrisch materieel te beoordelen. Door brandgevaar in uw pand(en) goed in te schatten, neemt u eventuele brandrisico’s weg.
Als gecertificeerd inspectiebedrijf kunnen wij deze SCIOS Scope 10 inspecties in Zeeland én West-Brabant uitvoeren.

Verzekeraar verplicht SCIOS Scope 10 inspectie

Veiligheidsinspectie SCIOS Scope 10 is op verzoek van het Verbond voor Verzekeraars ontwikkeld. De verzekeringsbranche dringt bij verzekerden aan op het periodiek uitvoeren van de gecertificeerde brandrisico-inspectie om zo te voldoen aan de polisvoorwaarden.

Tim Dekker

Voor al uw vragen op het gebied van Elektrotechniek

Wat zijn de eisen en wensen van uw organisatie? Graag kom ik met u in gesprek.
Maak kennis met Tim Of bel 0113 352440