Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Paree voert een actief beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de hand van de kernbegrippen People, Planet, Profit (PPP), zijn binnen het bedrijf doelen vastgesteld op het gebied van milieu, arbeidsvoorwaarden en duurzaam inkopen.

De centrale doelstellingen van het MVO-beleid zijn:
- NEN-ISO 26000 (NPR9026+C1) zelfverklaring;
- Monitoring (PPP) via de Milieubarometer;
- Monitoring MVO doelstellingen via de MVO-balans;
- Reductie van de CO2 Footprint 2009.

Zelfverklaring ISO 26000

ISO 26000 is een MVO procedure waarbij alle aspecten op het gebied van PPP worden gemonitord en gecontroleerd. Tevens neemt het bedrijf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen. Indien er wordt voldaan aan alle 37 onderdelen die behoren tot de NEN-NPR9026+C1 richtlijnen, mag er een zelfverklaring worden geschreven.

Met de zelfverklaring toont Paree aan dat er binnen het bedrijf wordt voldaan aan alle onderdelen binnen het MVO, ISO 26000. Daarnaast laat het de stakeholders zien verantwoordelijk bezig te zijn op het gebied van PPP en voortdurend op zoek is naar verbetering binnen betreffende kernpunten.

Milieubarometer & MVO-balans

Om MVO doelen duidelijk in beeld te brengen en te monitoren maakt Paree sinds 2009 gebruik van de Milieubarometer en bijbehorende MVO-balans. Paree heeft voor elke categorie in de Milieubarometer en de MVO-balans een doelwaarde voor komende jaren vastgesteld.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer krijgt Paree in één oogopslag de milieuscore en bijbehorende kosten in beeld. Door middel van de milieuscore uit de Milieubarometer heeft Paree goed inzicht van de huidige prestatie, verbeterpunten en kostenbesparingen.

In 2015 is het certificaat milieubarometerbedrijf behaald. Met dit certificaat en het behouden daarvan dient de milieuprestatie van Paree elk jaar te verbeteren.

Uit de grafiek milieumeter 2019 blijkt dat de belangrijkste thema’s ( > 3%) met betrekking op het milieu voor Paree BV zijn:

  1. Zakelijk verkeer
  2. Elektriciteit
  3. Woon-werkverkeer
Milieumeter Paree 2019

In de onderstaande grafiek zijn  de gegevens van 2015 t/m 2019 weergegeven.

Grafiek milieubarometer 2015 t/m 2019

Grafiek milieubarometer

MVO-balans

De MVO-balans helpt Paree om MVO behapbaar en meetbaar te maken. De MVO-balans bevat meetbare MVO-indicatoren, ingedeeld in de kernthema's van ISO 26000. De MVO-balans laat overzichtelijk de meest relevante indicatoren op het dashboard zien en voorziet die van een ambitie. De MVO-balans laat met stoplichtkleuren (groen-oranje-rood) zien of Paree haar ambitie haalt.

MVO balans

MVO-balans en Milieubarometer aandachtspunten

Zakelijk verkeer:

Zakelijk verkeer bepaald voor een groot deel de milieubelasting van  Paree B.V.

Een zuinig rijden wedstrijd onder het personeel is gehouden in 2017, 2018 en 2019. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden bepaald echter voor een groot deel de milieubelasting van het zakelijk verkeer.

Bij aanschaf van nieuwe voertuigen is aandacht voor een zo laag mogelijke uitstoot per km.

Energie:

  • In 2013 heeft Paree een nieuwe serverruimte in gebruik genomen. Vanwege de continuïteit heeft in dit jaar de bestaande server naast de nieuwe gedraaid. Tevens heeft de nieuwe server een uitgebreidere functionaliteit vanwege het beschikbaar stellen van digitale opslagruimte voor klanten.
  • In 2014 zijn op de werkplekken PC’s vervangen door VDI en is de oude server uitgeschakeld. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op.
  • In 2015 zijn 46 zonnepanelen gemonteerd.
    opbrengst zonnepanelen:

 

Jaar

Opbrengst

Opmerking

2015

7099 kWh

Vanaf 07-2015

2016

12934 kWh

 

2017

12053 kWh

 

2018

13078 kWh

 

2019

12570 kWh

 

Totaal

57734 kWh

 

  • In 2016 is verlichting waar mogelijk voorzien van bewegingsmelders
  • In 2017 is de gehele werkplaats voorzien van led verlichting

Afval:
Hoewel er per medewerker minder afval wordt geproduceerd, kan het altijd beter. In 2016 en 2017 hebben leerlingen van het Technasium een plan gemaakt om de afvalscheiding te verbeteren. 

Vanaf 2018 is een milieustraat op het terrein van Paree B.V gerealiseerd. In de cijfers van 2018 is een verbetering te zien in het scheiden van afval. Ook in 2019 is deze verbetering doorgezet.

Afvalscheiding 2016: 45,6%
Afvalscheiding 2017: 39,8%
Afvalscheiding 2018: 52,8%
Afvalscheiding 2019: 57,7%

Toekomst

Het toepassen van MVO is een ontwikkeling op de lange termijn en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Paree draagt zorg voor continue verbetering op het gebied van MVO. Dit vereist een samenwerking met al haar relaties, klanten en leveranciers (stakeholders).

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact