Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Paree B.V. voert sinds enkele jaren een actief beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de hand van het kernbegrip People, Planet, Profit (PPP), zijn binnen het bedrijf doelen vastgesteld op het gebied van milieu, arbeidsvoorwaarden en duurzaam inkopen.

De centrale doestellingen van het MVO-beleid zijn:
- NEN-ISO 26000 (NPR9026+C1) zelfverklaring;
- Monitoring (PPP) via de Milieubarometer;
- Monitoring MVO doelstellingen via de MVO-balans; 
- Reductie van de CO2 Footprint 2009.

Zelfverklaring ISO 26000
ISO 26000 is een MVO procedure waarbij alle aspecten op het gebied van PPP worden gemonitord en gecontroleerd. Tevens neemt het bedrijf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen. Indien er wordt voldaan aan alle 37 onderdelen die behoren tot de NEN-NPR9026+C1 richtlijnen, mag er een zelfverklaring worden geschreven.

Met de zelfverklaring toont Paree B.V. aan dat er binnen het bedrijf wordt voldaan aan alle onderdelen binnen het MVO, ISO 26000. Daarnaast laat het de stakeholders zien verantwoordelijk bezig te zijn op het gebied van PPP en voortdurend opzoek is naar verbetering binnen betreffende kernpunten.

Milieubarometer & MVO-balans
Om MVO doelen duidelijk in beeld te brengen en te monitoren maakt Paree B.V. sinds 2009 gebruik van de Milieubarometer en bijbehorende MVO-balans. Paree B.V. heeft voor elke categorie in de Milieubarometer en de MVO-balans een doelwaarde voor komende jaren vastgesteld.

- Milieubarometer
Met de Milieubarometer krijgt Paree B.V. in één oogopslag de milieuscore en bijbehorende kosten in beeld. Door middel van milieuscore uit de Milieubarometer heeft Paree B.V. een goed inzicht van de huidige prestatie, verbeterpunten en kostenbesparingen.

- MVO-balans
De MVO-balans helpt Paree B.V. om MVO behapbaar en meetbaar te maken. De MVO-balans bevat meetbare MVO-indicatoren, ingedeeld in de kernthema's van ISO 26000. De MVO-balans laat overzichtelijk de meest relevante indicatoren op het dashboard zien en voorziet die van een ambitie. De MVO-balans laat met stoplichtkleuren (groen-oranje-rood) zien of Paree B.V. haar ambitie haalt.

Dashboard MVO-balans

Aandachtpunten MVO-balans
Energie:
In het jaar 2013 heeft Paree B.V. een nieuwe serverruimte in gebruik genomen. Vanwege de continuïteit heeft in dit jaar de bestaande server naast de nieuwe gedraaid. Tevens heeft de nieuwe server een uitgebreidere functionaliteit vanwege het beschikbaar stellen van digitale opslagruimte voor klanten.
In 2014 zijn op de werkplekken PC’s vervangen door VDI. Dit zal naar verwachting een energiebesparing opleveren. Daarna kan de oude server worden uitgeschakeld, hierdoor zal het beeld van het energieverbruik aanzienlijk verbeteren.

Eigen opwekking energie:
In 2015 zullen extra zonnepanelen worden gemonteerd op het dak van het bedrijfspand.

Afval:
Hoewel er per medewerker minder afval wordt geproduceerd laat de scheiding van afval nog wat te wensen over. Het scheiden van afval zal dan ook als speerpunt worden meegenomen in het MVO-beleid van 2015.

Incidentmeldingen:
Aandacht voor veiligheid begint bij het constateren van onveilige situaties of incidenten. Door het melden van incidenten en deze situaties op te lossen kunnen ongevallen worden voorkomen.

Toekomst
Het toepassen van MVO is een ontwikkeling op de lange termijn en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Paree B.V. zal zorgdragen voor een continue verbetering op het gebied van MVO. Dit vereist een samenwerking met al haar relaties, klanten en leveranciers (stakeholders).

Certificering milieubarometer:
De milieubarometer en de MVO-balans zijn een informatiebron voor het verbeteren van onze organisatie op het gebied van MVO. De gegevens vanuit de milieubarometer spelen een belangrijke rol binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze gegevens dienen daarom aantoonbaar juist te zijn. Paree B.V. zal als borging van deze gegevens in 2015 de certificering als milieubarometerbedrijf aanvragen.

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact