Paree en InTec werkten, na een aanbesteding bij Stedin, samen aan het transformatorstation in Vlissingen-Oost. De complete verwarmings- en elektra installatie van het bestaande transformatorstation, op het voormalige Thermphos terrein, is door ons vervangen.

Eigenaar North Sea Port is het volledig gesaneerde Thermphos terrein opnieuw aan het inrichten voor andere bedrijven. Om deze bedrijven van stroom te voorzien is het transformatorstation door Stedin onder handen genomen.
Na een aanbesteding bij Stedin (destijds nog DNWG) kregen wij de opdracht om de complete verwarmings- en elektra installatie van het bestaande transformatorstation te vervangen.

Samenwerking Paree en InTec aan transformatorstation Stedin

Wat leuk is bij dit project, is dat Paree weer heeft samengewerkt met dochterbedrijf InTec aan het transformatorstation van Stedin.
Na het saneren van de regeltechniek van Thermphos, heeft Paree de complete kantoorinstallatie vernieuwd. Ook de totale verlichtingsinstallatie binnen en buiten is aangepakt.
InTec heeft de warmtepompen geplaatst en alle bestaande radiatoren vervangen door elektrische radiatoren (de verwarmingsinstallatie).

Het gerenoveerde transformatorstation levert spanning aan bedrijven in Vlissingen-Oost zoals  EPZ, Verbrugge Terminals en Access World. Ook nieuwe bedrijven kunnen hiervan gebruik gaan maken.

Duurzame elektriciteit

Voor de zon- en windenergieprojecten van bedrijven in de omgeving is het verdeelstation door Stedin uitgebouwd. In februari en maart 2022 zijn hiervoor twee nieuwe transformatoren geplaatst.

Werkzaamheden terreininrichting transformatiestation

De Voogd Grijpskerke is verantwoordelijk voor de totale terreininrichting bij het transformatorstation. Wij kregen de opdracht voor de volledige terreinverlichting en laadpalen.

Stedin investeerde met dit project een aanzienlijk bedrag in de energietransitie van Zeeland. Eind 2022 is het gehele project afgerond.