De locatie Technum van Scalda aan de Edisonweg is verbouwd. Een nieuwe plek voor de opleidingen Laboratoriumtechniek en Elektrotechniek. Onze BBL-leerlingen kunnen ook gebruik maken van deze mooie nieuwe opleidingsvoorzieningen.

Naast toekomstbestendig, moet Technum het technische centrum van Zeeland worden. Het is een nieuwe plek voor de opleidingen Laboratoriumtechniek en Elektrotechniek. In dezelfde ruimte kunnen studenten van verschillende opleidingen aan diverse projecten optimaal (samen)werken.
Op de begane grond van Technum kunnen de Scalda studenten alles leren over smart technologie en de nieuwste technieken op het gebied van energietransitie. Vanzelfsprekend maken ook binnenkort onze BBL-leerlingen gebruik van deze mooie opleidingsvoorzieningen.  Op de eerste verdieping kunnen de toekomstige laboranten en chemisch-fysisch analisten, in een modern laboratorium, alles op hun vakgebied leren.

Rondleidingen bouwproces

De studenten hebben tijdens het bouwproces bewust ook rondleidingen gekregen. Zo konden zij kennis maken met de nieuwe locatie, maar ook zien hoe de bouw zich ontwikkelde. Met name voor de leerlingen van de opleiding Elektrotechniek, waaronder onze leerling monteurs (BBL), was het erg leerzaam en interessant om het bouwproces te volgen.

Werkzaamheden Paree en InTec

Ook bij dit project konden Paree en InTec hun krachten weer bundelen. Zowel bij de nieuwbouw van het laboratorium als bij de verbouwing van de afdeling Elektrotechniek hebben wij de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties aangelegd. Wij realiseerden de verlichtingsinstallatie, data-installatie, luchtbehandelingsinstallatie en de voedingen voor de laboratoriumapparatuur. Specifiek voor het laboratorium hebben wij de installaties voor de distributie van gassen en stoffen in de vorm van perslucht, stikstof, waterstof en koel- / demiwater aangelegd. Verder is voor de nieuwe indeling van Technum de sprinklerinstallatie aangepast met een compleet nieuw buizenstelsel.

Planning verbouwing

De verbouwing is onlangs afgerond. De leerlingen Elektrotechniek nemen bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 hun intrek in Technum. Het was een mooi project voor Paree én voor InTec. Ook de C-vleugel wordt binnenkort verbouwd voor de nieuwe huisvesting van de  ICT-opleidingen. Wij zullen hier de gehele inbraak-, ontruimings- en brandmeldinstallatie gaan vervangen.

Wij zijn erg blij met deze prachtige nieuwe opleidingsvoorzieningen voor onze BBL-leerlingen Elektrotechniek.