Zeker in deze tijd met een tekort aan resources en dure grondstoffen is het belangrijk om te weten of het productieproces optimaal draait.
Door het uitvoeren van een Overall Equipment Effectiveness (OEE)-meting wordt inzichtelijk hoe het productieproces functioneert en eventueel waar nodig verbeterd kan worden.

Wat is OEE?

Een korte definitie van OEE: Het is de verhouding tussen de hoeveelheid goede producten die een productiemachine aflevert en het maximaal haalbare.

Hoe wordt de OEE berekend?

Door het vermenigvuldigen van een aantal factoren zoals machinebeschikbaarheid, machineprestatie en kwaliteitsefficiency wordt de OEE berekend. Draait de machine perfect, zijn de geproduceerde producten allemaal goed en is de omsteltijd nul? Dan zou de OEE in theorie 100% zijn. In de praktijk is een machine in topconditie bij een OEE
van 80 – 85%.

OEE-meting

Door het toepassen van OEE kan worden weergegeven hoe goed een machine of productielijn presteert.
In de OEE zitten allerlei zaken die invloed hebben op de efficiency, zoals planning, omsteltijden, schoonmaaktijden, storingen en het uitvalspercentage van geproduceerde producten.

Combineren informatiestromen

Informatiestromen (gegevens) vanuit de productie (bijvoorbeeld productiesnelheden en energie) en kantoor (bijvoorbeeld de planning) moeten samen komen om deze te kunnen verwerken.

Efficiency productieproces

Deze praktische verbetertool zorgt ook voor een stukje bewustwording bij de medewerkers met als resultaat nog meer efficiency van het productieproces.

Doelen opstellen met Key Performance Indicators

Voor een succesvolle integratie is het belangrijk om één team te vormen met alle stakeholders. Het beoogde doel moet duidelijk zijn.
Vaak worden Key Perfomance Indicators (variabelen) opgesteld die eenvoudig de status van de opgestelde doelen in beeld brengen. Door het plaatsen van KPI dashboards in een bedrijf raken werknemers betrokken en geïnspireerd.

OEE-informatiestromen

Voor een OEE-systeem zijn allerlei informatiestromen van belang.

(Productie)gegevens uit de productie omgeving verzamelen

Er worden (productie)gegevens uit de productie omgeving verzameld. Hierbij worden de aanwezige productiemachines aangestuurd via procescomputers of Programmable Logic Controllers (PLC’s) van bijvoorbeeld Allen Bradley of Siemens. Via ethernet worden de besturingen verbonden met een fabrieksnetwerk. Hetgeen afhankelijk van de grootte van de productie, meestal bestaat uit diverse netwerkkasten verspreid over de fabriek. En wordt de afstand tussen netwerkkasten te groot? Dan wordt glasvezeltechniek ingezet.

Productieplanning is ook belangrijk

Naast productiegegevens is ook andere informatie zoals bijvoorbeeld de productieplanning een belangrijk gegeven. Via koppelingen wordt deze data uit ERP (Enterprise Resource Planning) of andere softwarepakketten doorgestuurd naar de OEE-database.

OEE en Paree

Het opzetten van een OEE-systeem vraagt om verschillende expertises.

Denk aan onder andere:

  • Procesautomatiseerders voor het programmeren van PLC’s:
  • Netwerkspecialisten voor netwerken met netwerkbekabeling / glasvezeltechniek en switchen;
  • IT specialisten voor computers en servers voor OEE software;
  • Softwarespecialisten voor op maat gemaakte interfaces (koppelingen) met software pakketten.

Bij Paree hebben wij alle kennis en ervaring voor het opzetten van een OEE systeem. Alle expertises onder één dak, met slechts één aanspreekpunt.