SCIOS Scope 12 is de veiligheidsinspectie van de totale PV-installatie (zonnestroominstallatie), nieuw en bestaand, zowel van het AC als DC-deel. Van de hoofdverdeelkast tot aan het laatste zonnepaneel en alles wat zich daartussen bevindt. De inspectie brengt de elektrische- en brandveiligheid van de installatie in kaart. De complete installatie wordt beoordeeld op basis van de normen, die omschreven staan in het SCIOS Technisch Document 18 ‘Inspectie van zonnestroominstallaties, deelregeling voor elektrisch materieel’.

Hoog brandrisico zonnepanelen

SCIOS Scope kent meerdere veiligheidsinspecties. Vanwege een hoog brandrisico van de zonnepanelen wordt deze veiligheidsinspectie uitgevoerd. Is er sprake van een eventueel brandrisico dan kan de klant zijn installatie aanpassen en brandveilig laten maken.
De zonnepanelen bevinden zich vandaag de dag op verschillende locaties. De SCIOS Scope 12 inspectie kan worden uitgevoerd aan PV-installaties op het dak, maar ook bij in-daksystemen, zonnevelden en drijvende installaties op het water.

Twee inspecties SCIOS Scope 12

De SCIOS Scope 12 bestaat uit twee inspecties. De veiligheidsinspectie start met de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Vervolgens vindt er na 5 jaar een herinspectie plaats, de zogenaamde Periodieke Inspectie (PI).
Bij de EBI wordt er vooral gekeken naar de kwaliteit van de aanleg; voldoet de installatie aan de geldende normen en instructies van de fabrikant, terwijl bij de PI enkel de technische toestand en het brandgevaar van de PV-installatie in kaart wordt gebracht.
Het gebeurt vaak dat al tijdens de aanleg van de PV-installatie een inspecteur wordt geconsulteerd om problemen met de EBI te voorkomen.

Werkzaamheden inspecteur Scope 12

In bijlage 2 van het Technisch document 18 staat precies beschreven welke werkzaamheden, verdeeld over een aantal onderdelen, hij moet verrichten.

Visuele beoordeling
Allereerst controleert de inspecteur verschillende documenten zoals bijvoorbeeld een goedgekeurde constructieberekening (bij meer dan 50 panelen), het legplan/ballastplan om het gewicht ter voorkoming van het wegwaaien van de panelen te controleren en de installatiehandleiding van de omvormer.

Constructie
De constructie van de zonnepanelen wordt op allerlei zaken gecontroleerd. Enkele voorbeelden: Beïnvloedt de PV-installatie de brandveiligheid van het bouwwerk niet nadelig? Is er geen blokkering van luchtstromen of risico daarop?

AC/DC installatie
Voldoen de AC en DC-installatie aan alle normen en eisen? Zo wordt er gekeken naar tekenen van oververhitting op de verschillende onderdelen van de installatie. Is er roestvorming op bijvoorbeeld de kabeldraagsystemen?
Naast visuele waarnemingen zal de inspecteur ter controle ook metingen en beproevingen verrichten. Een spanningsmeting, kortsluitstroommeting en een isolatieweerstandsmeting zijn hier bijvoorbeeld onderdeel van.  Eventueel verricht hij ook nog een thermografisch onderzoek.