Heeft u in uw gebouw een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dan bent u verplicht om, volgens de onderhoudsnorm NEN2654-1 en NEN 2654-2, een beheerder aan te stellen.

Beheerder verplicht vanuit het bouwbesluit en/of door verzekeringsmaatschappij

Het tijdig signaleren van een brand kan veel ellende voorkomen. Niet voor niets stelt het bouwbesluit en/of een verzekeringsmaatschappij een brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor diverse gebouwen verplicht. De persoonlijke veiligheid, alsook het voorkomen van eventuele brandschade zijn gewaarborgd met deze installatie. 

Beheerder heeft belangrijke taak

Een verplicht aangestelde beheerder voert verschillende taken uit en is onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse bediening en het uitvoeren van de periodieke controles. Een belangrijke taak die niet onderschat moet worden.

Gecertificeerd branddetectiebedrijf

Als gecertificeerd branddetectiebedrijf in Zeeland kunt u bij ons terecht voor een hoog gekwalificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Deze installatie biedt voor iedere situatie een gedegen oplossing.
U kunt bij ons terecht voor het hele traject: van advies, projectbegeleiding, opstellen van het programma van eisen en uitgangspunten, inspectie, implementatie, certificering, training, service en onderhoud

Beheer brandmeldinstallatie

Heeft u in uw gebouw een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dan bent u verplicht om, volgens de onderhoudsnorm NEN2654-1 en NEN 2654-2, een beheerder aan te stellen. Naast de dagelijkse bediening en het in actie komen bij storingen, moet de beheerder ook periodieke controles uitvoeren. Deze periodieke controles worden vaak uitbesteed.

 

Periodieke controles volledig en op tijd uitgevoerd

Paree kan deze periodieke controles, conform NEN 2654-1 en NEN 2654-2, voor de beheerder van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie uitvoeren. Op deze manier worden de periodieke controles niet vergeten en volledig uitgevoerd. Zo worden negatieve conclusies bij bijvoorbeeld een onafhankelijke inspectie of controle door de overheid voorkomen.