Waterschap Scheldestromen

De belangrijke taken van het Waterschap Scheldestromen zijn afvoer van het rioolwater en zuiveren via zuiveringsinstallaties. De gemiddelde Nederlander spoelt elke dag 125 liter vervuild water weg. En als het regent wordt het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd via een stelsel van sloten en kreken en gemalen. Waterschap Scheldestromen zorgt dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen. Net als goed onderhouden en veilige wegen in het buitengebied. Dit is het werk van het waterschap.

Met 16 rioolwaterzuiveringen wordt 24 uur per dag het afvalwater gezuiverd. Met de nieuwste technieken en met oog voor duurzaamheid en energiebesparing. Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een overschot, een tekort of een vervuiling is. Er zijn echter dag en nacht mensen in de weer om dat zo te houden. Om poldergemalen te laten draaien, om stuwen te bedienen, om sloten te baggeren of te maaien. Alles om een watersysteem te krijgen dat tegen een stootje kan. 

Paree verzorgt voor de stuwen van Waterschap Scheldestromen:

- Procesautomatisering

- Paneelbouw

- Elektro-, meet- en regelinstallaties

Dit project delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact