Als onderdeel van het verduurzamingsbeleid van het Waterschap, wilden ze bij zuiveringen zonnepanelen plaatsen.
In de rol van hoofdaannemer bij het Waterschap kregen wij de opdracht om deze zonneparken te plaatsen. Wij benaderden De Saman Groep voor de realisatie van de volledige PV-installatie en verzorgen zelf de AC-bekabeling en de hoofdverdelers.

Verduurzaming bij Waterschap Scheldestromen met zonneparken

Waterschap Scheldestromen verricht allerlei praktische waterschapstaken. Het afvoeren en zuiveren van rioolwater. Het via sloten, kreken en gemalen snel en zonder overlast afvoeren van regenwater. Zorgen voor sterke dijken, duinen en goed onderhouden en veilige wegen.
Het afvoeren en zuiveren van regen- en rioolwater gebeurt via een zuiveringsinstallatie.
Als onderdeel van het verduurzamingsbeleid van het Waterschap, ontstond het plan om bij de zuiveringen zonnepanelen te plaatsen.

Zonneparken bij zeven waterzuiveringslocaties

Bij zeven waterzuiveringslocaties door heel Zeeland worden de zonnepanelen geplaatst. Een zonnepark bij onder andere de zuiveringen in Tholen, Oostburg, Ritthem en Breskens. In het vervolg wordt hier op een duurzame manier het ‘vieze’ water gezuiverd.
De eerste parken zijn in december 2021 al in gebruik genomen.
De zonneparken bevatten gezamenlijk maar liefst 7.980 zonnepanelen! Genoeg voor 3,6 MWP vermogen. Een mooi onderdeel van de duurzame missie van het Waterschap; energieneutraal in 2025.

Duurzaam ondernemen

Ook bij Paree stellen wij al enige jaren doelen op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo zijn wij actief bezig met de reductie van de milieubelasting op het gebied van het zakelijk verkeer, energieverbruik en afvalscheiding.
Wij hebben bijvoorbeeld al sinds 2015 zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand. In 2020 zijn er zelfs nog eens 50 extra zonnepanelen bijgeplaatst. Een mooi voorbeeld van groene stroom voor eigen gebruik.

Beeldmateriaal: De Saman Groep en Luchtfilm Zeeland