Twee keer per week wordt het rioolwater van de vijftien rioolwaterzuiveringen in Zeeland gecontroleerd op corona. Waterschap Scheldestromen wil vanaf oktober dagelijks controleren. Nieuwe installatiekasten gaan die meting grotendeels automatisch uitvoeren.
In opdracht van Waterschap Scheldestromen, verzorgen wij aan de rioolwaterzuiveringen de elektrotechnische aanpassing.

Vroeg corona opsporen
Door dagelijks monsters af te nemen, kan al in een vroeg stadium corona worden geconstateerd.
Sporen van het virus zitten al in de ontlasting voordat iemand daadwerkelijk ziek is.
Met dagelijkse metingen wordt, nog eerder dan door coronatesten, duidelijk hoe corona zich in een bepaald gebied ontwikkelt.
De Zeeuwse monsters worden verzameld op het laboratorium in Graauw, waarna een koerier ze naar het RIVM brengt.
De resultaten van de rioolmetingen zijn te raadplegen op het coronadashboard van de rijksoverheid.

Deze investering is toekomstbestendig. De bemonstering kan ook voor het opsporen van andere ziektes of voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld het drugsgebruik in een bepaald gebied in kaart worden gebracht.

Mooi om met onze werkzaamheden een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar corona.

Fotogallerij

RWZI
RWZI

Dit bericht delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact