Deze maand willen wij u graag meer vertellen over onze werkzaamheden bij Stichting Lentekind. Een mooie opdracht bij een unieke stichting.

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum in Zeeland voor:

  • Ernstig meervoudig beperkte kinderen vanaf 2 jaar t/m 23 jaar.
  • Kinderen in de leeftijd van 2-15 jaar met een verstandelijke beperking en autisme. Deze leeftijd kan groeien in de loop van de tijd.
  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking van 2 t/m 12 jaar.

Naast de dagopvang biedt Lentekind logeeropvang in de weekenden, ter ontlasting van ouders in de thuissituatie. De logeeropvang richt zich uitsluitend op kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente. Het seizoen waarin groei en bloei centraal staan. Lentekind wil kinderen en jongvolwassenen laten groeien en zich ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Hiervoor werkt Lentekind met vaste methodieken waaronder het "Lentekind spel- en bewegingsprogramma”. Methodieken waarbij de motorische, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de cliënt wordt gestimuleerd.

Toekomstbestendige en veilige IT omgeving
Lentekind maakt een snelle ontwikkeling en groei door. De huidige locatie in Middelburg groeit uit zijn jasje en wordt verbouwd om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven borgen.
Gedurende de verbouwing is de stichting gevestigd aan de Churchilllaan 8 in Middelburg. 
Wij kregen de mooie opdracht om bij Lentekind de moderne werkplek uit te rollen; een eigen, moderne, toekomstbestendige en veilige IT omgeving. Hierdoor is niet alleen de huisvesting klaar voor de toekomst, maar sluit de ICT omgeving ook volledig aan bij de hedendaagse wensen en behoeften.

Werkzaamheden Paree 
Voor 51 Lentekind medewerkers, 9 Raad van Toezicht/cliëntenraad-leden en een aantal vrijwilligers hebben wij een volledig nieuwe ICT omgeving gerealiseerd. Wij hadden krap 4 weken de tijd, in verband met de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting, om onze werkzaamheden te verrichten. Een mooie uitdaging, die wij graag aangingen! Wij hebben niets aan het toeval overgelaten en voor Lentekind dan ook alles geregeld. Van (internet)verbindingen, het WiFi-netwerk, Office 365, nieuwe werkplekken tot aan de nazorg op de locatie.
Binnen de nieuwe IT omgeving werken de gebruikers op hun lokale apparaat (laptop). Alle functionaliteiten zijn hierbij direct vanaf het lokale apparaat beschikbaar. Hierbij wordt er zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de moderne Microsoft cloud functionaliteiten (o.a. Microsoft Teams).
Door de toepassing van deze moderne IT middelen hebben wij het samenwerken en de communicatie binnen de stichting naar een hoger niveau gebracht. Ook de moderne beveiliging waaronder mulit-factor authenticatie, data encryptie en Mobile Device Management draagt hieraan bij.

Wij zijn er trots dat wij het project voor de deadline succesvol hebben gerealiseerd en wensen stichting Lentekind veel werkplezier!

Fotogallerij

Stichting Lentekind Middelburg
Stichting Lentekind Middelburg

Dit bericht delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact