Paree vernieuwt de installaties in fases

In de eerste aardgasvrije wijk Ouverture in Goes (nieuwbouw 2003) zijn 240 woningen, 2 appartementencomplexen en een brede school middels een collectief WKO(Warmte Koude Opslag)-systeem van warmte en koude voorzien.

In januari 2018 heeft DNWG (DeNetwerkGroep) het WKO-systeem overgenomen. DNWG vroeg ons om de complete besturingsinstallatie te vernieuwen. Een mooie uitdaging voor ons aangezien de woningen constant voorzien moesten zijn van warmte en tapwater. Om aan deze voorwaarde te voldoen hebben wij de installatie in fases compleet vernieuwd, waarbij DNWG de software heeft verzorgd. Zonder enige overlast voor de bewoners en gebruikers is de installatie in 6 maanden vernieuwd.

Hoe werkt een WKO-installatie?
Een WKO-installatie zorgt er voor dat warmte en koude opgeslagen kunnen worden. In de zomer haalt men het koude grondwater uit de aardbodem om de vertrekken van een gebouw te koelen. Het water wordt in de zomer in de vertrekken van het gebouw langzaam warmer door de temperatuur in de vertrekken en wordt vervolgens weer in de bodem gepompt.

In de winter wordt het warmere grondwater gebruikt voor het verwarmen van het gebouw. Hierbij is een warmtepomp aangesloten op de bron. Het water uit de grond is meestal niet direct op de gewenste temperatuur en zal daarom extra verwarmd moeten worden.

Het gebruik van warm grondwater voor het verwarmen van gebouwen zorgt voor een energiebesparing van 40 tot 50 procent. De energiebesparing die kan worden gerealiseerd door koel grondwater te gebruiken voor de koelinstallatie kan wel oplopen tot 95 procent.

 

Dit bericht delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact