KPN EEN MKB voor optimale communicatie bij het havenbedrijf

Bij North Sea Port, het havenbedrijf van Vlissingen en Terneuzen tot Gent in België is perfecte communicatie cruciaal.
Men moet 24/7 optimaal bereikbaar zijn. Het havenbedrijf laat nu een deel van haar connectiviteit via KPN EEN MKB lopen. Via de cloud wordt als het ware een telefooncentrale aangeboden.


North Sea Port zorgt onder meer voor de nautische en maritieme orde en veiligheid. De begeleiding van het scheepvaartverkeer behoort tot haar taken, het moet veilig en doelmatig worden afgehandeld. Niet alleen wordt er bepaald of schepen een loods nodig hebben, maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verantwoord begeleid. Verder varen er jaarlijks velen schepen het gebied binnen om goederen te laden en lossen. Mede door de grootte van het goederenverkeer worden er hoge eisen gesteld aan de bereikbaarheid.
Aangezien het havengebied in de buurt van woonwijken is gelegen moet er ook bij calamiteiten op perfecte communicatie kunnen worden vertrouwd.

Vorig jaar werd besloten om alle medewerkers van de Zeeuwse kantoren en de verkeersposten bij North Sea Port van een smartphone te voorzien. Het vaste nummer blijft gehandhaafd, maar van de vaste telefoons werd afscheid genomen. Om dat te regelen kwam KPN EEN MKB als beste oplossing uit de bus.

Paree heeft de volledige levering en installatie van KPN EEN MKB bij North Sea Port verzorgd. Mooi idee om op deze manier een bijdrage te leveren aan de perfecte communicatie in het havengebied.

Dit bericht delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact