Van de zomer kregen wij het verzoek om bij 2 lichtmasten op het terrein van Kloosterboer in Ritthem de armaturen te vervangen. Per lichtmast ging het om 12 nieuwe armaturen op maar liefst 50 meter hoogte. Een uitdagende opdracht, waar wij graag meer over vertellen.

Opname werkzaamheden met een drone

Om niet meteen een hoogwerker in te moeten zetten zijn wij eerst, met behulp van een drone, een vooronderzoek naar de werkzaamheden op grote hoogte gestart. Door het gebruik van de drone, konden wij alles van de lichtmast perfect in beeld brengen en een plan van aanpak (waaronder een prijsopgaaf) opstellen. Welk materiaal is het meest geschikt? Op welke wijze en met welk gereedschap gaan wij de armaturen installeren? Zijn er nog andere noodzakelijke werkzaamheden op deze hoogte, die wij ook meteen uit kunnen voeren?
Vervolgens bepaalden wij samen met de klant welke soort verlichting duurzaam en volgens de norm NEN-EN-12464-2 perfect zou zijn.

Een goed verlichte werkplek | NEN-EN-12464-2

Goed licht draagt bij aan de veiligheid op een bedrijfsterrein. De keuze voor de verlichting hangt af van de werkzaamheden die er op een bepaalde locatie worden verricht. Alle normen met betrekking tot werkplekverlichting op een buitenterrein zijn vastgesteld in de Europese norm NEN-EN-14264-2. De norm geeft het aantal gewenste LUX per locatie weer.

Pro-actief | meedenken met de klant

Bewust hebben wij de opname van de werkzaamheden in de zomer uitgevoerd en is ook de installatie in de zomer ingepland en uitgevoerd. Ruim op tijd voordat de dagen weer korter worden en goede verlichting op een bedrijfsterrein van groot belang is.
Door het gebruik van de drone hebben wij slechts één dag een hoogwerker moeten huren en zo de kosten voor de opdrachtgever kunnen beperken. Wel zo efficiënt. Wij denken graag met onze klanten mee!