Bij Paree staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Sinds 2023 zijn Paree én InTec ook gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.

Al sinds 2009 wordt jaarlijks een CO2-footprint opgesteld middels de milieubarometer. In 2015 is het certificaat milieubarometerbedrijf behaald. Sinds die tijd wordt dan ook ieder jaar een milieubesparingsplan gemaakt.

Sinds 2023 zijn Paree B.V. en InTec ook gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder(trede 3). De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Het beleid van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de CO2-uitstoot per omzet in 2022 met 50% is gedaald t.o.v. 2009. Het hoofddoel is om de jaren 2023-2025 nog eens 10% reductie te realiseren.

Certificaat CO2 Prestatieladder

Welke actie zijn/worden ondernomen?

  • Er zijn inmiddels zonnepanelen op ons bedrijfspand en de kabelloods in ’s-Heerenhoek geplaatst. In totaal liggen er 172 zonnepanelen op het dak;
  • Optimaliseren en moderniseren klimaatinstallatie bedrijfspand;
  • Wagenpark aanpassingen. Auto’s vervangen voor auto’s met een zo laag mogelijke uitstoot én jaarlijks hybride of elektrische auto’s aanschaffen;
  • Bandenspanning checken en gebruik energiezuinige banden;
  • Vervangen verlichting voor energiezuinige verlichting;
  • Actief energie-management kantoren;
  • Zakelijke deelauto (indien mogelijk hybride of elektrisch) inzetten voor zakelijke reizen personeel zonder auto van de zaak.