Veiligheidsinspectie elektrische installatie en gereedschap SCIOS Scope 8, 9 en 10

Paree is uw specialist voor de (brand) veiligheidsinspecties SCIOS Scope 8, 9 en 10 (NTA 8220)
veiligheidsinspectie SCIOS Scope 8 9 en 10

Veiligheidsinspecties SCIOS Scope 8, 9 en 10

Inspectie van elektrotechnisch materieel op (brand)veiligheid
De risico's van het werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten, voor zover mogelijk, door werkgever en werknemer worden beperkt.
Aangezien verzekeraars bij brand, ongevallen en andere calamiteiten de schade in veel gevallen uitkeren, stellen zij preventieve veiligheidsinspecties verplicht.
Bovendien is de werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers op het werk te borgen.
Met de veiligheidsinspectie, met een deel van de NEN3140 als uitgangspunt, SCIOS Scope 8 en 9, voldoet de werkgever aan de eisen van de verzekeraars en krijgt ondersteuning bij het minimaliseren van de veiligheidsrisico's van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.
Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10, gebaseerd op de NTA 8220, ontwikkeld.
Verzekeraars stellen steeds vaker de eis dat deze veiligheidsinspecties uitgevoerd dienen te worden door vakbekwame gecertificeerde inspecteurs. Bij Paree zijn wij gecertificeerd om deze inspecties uit te voeren. Wij helpen u graag!

SCIOS Scope 8 en 9
Om de veiligheid van uw werknemer op het werk zoveel mogelijk te borgen is het periodiek inspecteren van elektrische installaties (SCIOS Scope 8) en elektrische arbeidsmiddelen (SCIOS Scope 9) verplicht, volgens artikel 3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen en deze voldoen niet aan de norm, dan loopt uw medewerker het risico gewond te raken. Denk bijvoorbeeld aan overbelasting van kabels en apparatuur of bijvoorbeeld kortsluiting in een installatie.

Certificering SCIOS Scope 10
Branden kunnen ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het is aan te raden om een brandrisico inspectie SCIOS Scope 10 (gebaseerd op NTA 8220) uit te laten voeren aangezien een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt beperkt is.
De inspectie SCIOS Scope 10 is speciaal ontwikkeld om het brandrisico van elektrisch materieel te beoordelen. Door brandrisico's in uw pand(en) goed in te schatten, door middel van een inspectie, kunt u eventuele brandrisico's wegnemen waardoor het risico op een eventuele brand in de toekomst voorkomen kan worden of beperkt.
Als gecertificeerd inspectiebedrijf zijn wij bevoegd om deze SCIOS Scope 10 inspecties in Zeeland en West-Brabant uit te voeren. Wij zij er trots op om tot een select aantal aanbieders in Nederland te horen die deze brand-risico inspectie kan verrichten.

Inspectie brandverzekering
Veiligheidsinspectie SCIOS Scope 10 (NTA 8220) is op verzoek van het Verbond voor Verzekeraars ontwikkeld. De verzekeringsbranche dringt bij verzekerden aan op het periodiek uitvoeren van de gecertificeerde brandinspectie om zo te voldoen aan de polisvoorwaarden.

Overigens moet u om aan de Arbowet te voldoen tevens een NEN3140 inspectie uit te laten voeren, aangezien bij deze veiligheidsinspectie ook het aanraakgevaar wordt meegenomen.

Wat houdt een brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10 in?
Inspectie van uw elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten.
Er zal een visuele controle plaatsvinden en er zullen foto's worden genomen van risicovolle situaties. Verder worden er verschillende metingen en testen uitgevoerd waaronder infraroodopnames van de verdeelinrichtingen ter controle van de temperatuur.
Na inspectie ontvangt u een inspectierapport met daarin alle bevindingen en uitgebreid advies over eventueel geconstateerde afwijkingen.

Meer informatie
Wij zijn uw specialist (gecertificeerd) voor de (brand)veiligheidsinspecties SCIOS Scope 8, 9 en 10. Wilt u een veiligheidsinspectie uit laten voeren of wilt u meer informatie? Graag helpen wij u verder. T 0113-352440 | eb@paree.nl

Scope 10 inspectie

Bestand downloaden

Vul uw naam en e-mailadres in om dit bestand te downloaden
Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact