NEN 3140 inspecties

Paree is uw specialist voor NEN 3140 inspectie van uw elektrische installatie en gereedschap
NEN 3140 Keuring

NEN 3140 installatie en arbeidsmiddelen

De Arbowetgeving verplicht een werkgever om voor zijn werknemers een (elektrische) veilige werkomgeving te realiseren.
U dient dan ook periodiek uw elektrotechnische installaties en elektrische hulpmiddelen (handgereedschappen) te laten inspecteren en keuren door een gecertificeerd keuringsbedrijf. 

Voordelen NEN Keuring

  • Inzicht belasting elektrische installaties
  • Inzicht storing van verbindingen, aardingen en beveiligingen
  • Overzicht van acties om problemen of technische storingen te verkleinen

Keuring van uw installaties volgens de NEN 3140 norm?
Paree is gecertificeerd om NEN 3140 keuringen en inspecties uit te voeren. Daarnaast kunnen we eventuele reparaties aan gereedschappen of aanpassingen in uw installaties voor u uitvoeren. Dankzij onze jarenlange ervaring doen we dit snel en efficiënt.
Om onze kwaliteit van inspecteren te waarborgen, hebben wij ons tevens aangesloten bij de SCIOS certificatieregeling.

Inspecties SCIOS Scope 8, 9 en 10 (NTA 8220)

De risico's van het werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten, voor zover mogelijk, door werkgever en werknemer worden beperkt.
Aangezien verzekeraars bij brand, ongevallen en andere calamiteiten de schade in veel gevallen uitkeren, stellen zij preventieve veiligheidsinspecties verplicht.
Bovendien is de werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers op het werk te borgen.
Met de veiligheidsinspectie, met een deel van de NEN3140 als uitgangspunt, SCIOS Scope 8 en 9, voldoet de werkgever aan de eisen van de verzekeraars en krijgt ondersteuning bij het minimaliseren van de veiligheidsrisico's van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.
Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10, gebaseerd op de NTA 8220, ontwikkeld.
Verzekeraars stellen steeds vaker de eis dat deze veiligheidsinspecties uitgevoerd dienen te worden door vakbekwame gecertificeerde inspecteurs.
Wij zijn gecertificeerd om inspecties SCIOS Scope 8, 9 en 10 uit te voeren. Graag voeren wij deze inspecties voor u uit.
Meer informatie over SCIOS Scope.

Neem contact met ons op via 0113 - 352 440 of stuur een e-mail naar eb@paree.nl

SCIOS Scope

Pluspunten Paree

  • Uw totaalleverancier: één partij voor al uw installaties
  • 24/7 service, beheer en onderhoud
  • Betrokken en ervaren medewerkers
Geïnteresseerd in NEN 3140?