Energie Prestatie Advies

Wij zijn gespecialiseerd in het uitbrengen van een Energie Prestatie Advies.
Paree - Elektro - Energie Prestatie Advies

Wilt u ook Energie besparen?

Of u nu zelf energie wilt besparen of dat de overheid u verplicht om energie-besparende maatregelen te treffen, Paree geeft u een onafhankelijk en vrijblijvend advies over mogelijkheden om onnodig energieverbruik terug te dringen en/of duurzame energiebronnen toe te passen.

Een Energie Prestatie Advies (EPA) is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel. Uw adviseur kan u daar meer over vertellen.

Met een Energie Prestatie Advies heeft u:

  • Zicht op de huidige energieprestatie van een gebouw.
  • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.
  • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van verbetermaatregelen.
  • Inzicht in mogelijke CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.
  • Een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Neem contact met ons op via 0113 - 352 440 of eb@paree.nl en start ook met energie besparen!

Pluspunten Paree

  • We kennen alle eisen van het Energie Prestatie Advies
  • Gecertificeerde adviseurs voeren vakkundig en vlot het advies uit
  • U heeft duidelijk en volledig inzicht in de Energie Prestatie van uw pand(en)
Geïnteresseerd in Energie Prestatie Advies?