Continue ontwikkeling van medewerkers

Ontwikkeling van onze medewerkers is voor Paree een continu aandachtspunt. Onze medewerkers krijgen (en nemen) op dit gebied veel eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn tenslotte de specialisten op hun vakgebied en zijn het beste in staat de ontwikkelingen op hun vakgebied te volgen en te beoordelen. Onze medewerkers worden dus niet alleen op cursus gestuurd, vaak komt het initiatief van henzelf.
werken bij Paree

Opleiden is voor ons een investering in kwaliteit

Bij Paree zien we opleiden niet als kostenpost. Opleiden is voor ons een investering in kwaliteit. Bij het bepalen of een medewerker een opleiding mag volgen kijken wij daarom niet zozeer naar de kosten van de opleiding, maar hanteren wij als criterium dat de opleiding nuttig moet zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf én onze medewerker zelf.

Opleiden is voor Paree niet specifiek een interne aangelegenheid. Omdat Paree niet alleen nu, maar ook in de toekomst over kwalitatief goed opgeleide medewerkers wil beschikken kijken wij uitdrukkelijk verder dan ons eigen bedrijf. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk, dat ons vakgebied goed gepromoot wordt bij jongeren. Wij doen dat door middel van het verzorgen van gastlessen op scholen (van basisschool tot HBO), het geven van voorlichting op open dagen, het verzorgen van bedrijfsbezoeken, het ter beschikking stellen van plaatsen voor stages (zowel voor leerlingen/studenten als voor docenten), etc..
Daarnaast willen wij een partner zijn voor het onderwijs. In onze optiek heeft het onderwijs hulp nodig vanuit het bedrijfsleven om haar programma op een dusdanige wijze in te richten dat dit goed aansluit bij de praktijk. Om die reden onderhoudt Paree vele contacten met onderwijsinstellingen en wordt er actief samengewerkt met en structureel geparticipeerd in het onderwijs.

Geïnteresseerd in Onze visie op opleiden?