Werken en leren

Ben jij een VMBO of HBO schoolverlater en wil je graag werken en leren combineren? Kies dan voor een BBL-traject bij Paree!
BBL

BeroepsBegeleidende Leerweg

Voor wie niet meer full time naar school wil, maar wel een (vak)diploma wil halen in de elektrotechniek kan de zogenaamde BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) een aantrekkelijke mogelijkheid zijn.

Paree beschikt over een jarenlange ervaring in het opleiden van jonge mensen en biedt jonge schoolverlaters met een VMBO-diploma de mogelijkheid het vak van elektromonteur in de praktijk te leren.

Meer informatie?

Duale HBO-opleiding

Voor wie op HBO-niveau leren en werken wil combineren bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een duale opleiding. Ook voor duale studenten Elektrotechniek heeft Paree regelmatig een plaats beschikbaar.

Meer informatie?

Onze visie op opleiden

Paree heeft als doel haar klanten continu van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te voorzien. Naar onze mening is de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang teneinde dat doel te kunnen bereiken. Om de kwaliteit van onze medewerkers op peil te kunnen houden achten wij het daarom noodzakelijk dat onze medewerkers van tijd tot tijd een opleiding kunnen volgen.

Meer informatie?

Veelgestelde vragen over
Werken en leren

Welke eisen stelt Paree aan jongeren die geïnteresseerd zijn in een BBL-opleiding?

Paree hanteert geen strikte selectiecriteria. Een kandidaat moet zijn VMBO-diploma hebben behaald. Het belangrijkste selectiecriterium voor Paree is de motivatie van de kandidaat. Als de kandidaat over voldoende motivatie beschikt dan zijn wij er van overtuigd, dat wij de kandidaat kunnen helpen diens opleiding succesvol af te ronden.

Hoe weet ik, dat Paree een erkend leerbedrijf is?

De erkenning wordt verzorgd door het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) www.s-bb.nl. Op de website van het SBB zit de optie stage, via deze optie kom je op de website https://www.stagemarkt.nl hier kun je door de zoekvelden in te vullen de erkende leerbedrijven vinden.

Krijgt een leerling salaris?

Ja. De leerling heeft een arbeidsovereenkomst met Paree afgesloten en is dus als werknemer in dienst. Hij krijgt dus ook salaris.

Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld?

Omdat een leerling werknemer is van Paree gelden dezelfde regels als voor de andere werknemers. Voor medewerkers van Paree is de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf van toepassing.

Hoeft de leerling echt geen opleidingskosten te betalen?

Dat klopt, de overheid vindt het belangrijk, dat bedrijven leerlingen in dienst nemen en hen opleiden tot vakmensen. Om dat te stimuleren heeft de overheid een soort subsidieregeling bedacht, waarvan bedrijven gebruik kunnen maken. Ook het opleidingsfonds van de branche – OTIB – stelt subsidie beschikbaar voor BBL-opleidingen. De door de overheid en opleidingsfonds OTIB verstrekte subsidies zijn bedoeld om de opleidingskosten van te betalen. Paree gebruikt deze subsidies waar ze voor bedoeld zijn en vindt het niet gepast om aan leerlingen een bijdrage in de opleidingskosten te vragen.

Moeten de opleidingskosten door de leerling of diens ouders worden voorgeschoten?

Nee. Paree heeft afspraken gemaakt met Scalda / ROC voor de betaling van de opleidingskosten van haar leerlingen. De opleidingskosten worden rechtstreeks aan Paree gefactureerd, zodat de leerlingen of hun ouders niets hoeven voor te schieten.

Voor de boeken die de leerlingen nodig hebben voor hun opleiding is een afspraak gemaakt met Studieboekhandel Van Dijk. Leerlingen van Paree kunnen daar hun boeken bestellen en de rekening wordt opgemaakt op naam van Paree.

Moeten er bij een eventuele uitdiensttreding opleidingskosten worden terugbetaald?

Nee. De subsidies die Paree heeft gebruikt om de BBL-opleiding van te bekostigen hoeven bij uitdiensttreding niet te worden terugbetaald. Er hoeven voor deze opleidingen daarom ook geen kosten te worden terugbetaald aan Paree.

Geeft Paree een baangarantie af?

Dat is niet nodig. Bij de start van de opleiding is de leerling al in dienst van Paree en heeft dus direct een baan.

Paree leidt bovendien op tot minimaal niveau 3. Het duurt doorgaans 4 jaar voordat de leerling het diploma op dit niveau heeft behaald. De leerling is op dat moment dan al in vaste dienst bij Paree.

Waarom stelt Paree leerwerkplaatsen ter beschikking?

Door gebruik te maken van leerwerkplaatsen ontstaat naar onze mening een ideale opleidingsmix. Bij leerwerkplaatsen is namelijk sprake van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en worden de sterke punten van beide partijen op optimale wijze ingezet. De sterke punten van Scalda / ROC – het bijbrengen van theoretische kennis – en de sterke punten van Paree als leerbedrijf – het bijbrengen van praktische kennis – worden op een goede manier gecombineerd.

Geïnteresseerd in Werken en leren?