Kantoor Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldstromen is verantwoordelijk voor:

Beheer van dijken en duinen in Zeeland (bijna 500 km). Veiligheid hun topprioriteit. Wind en water zorgen ervoor dat ze heel wat te verduren krijgen. Daarom houden ze deze nauwlettend in de gaten en ondernemen ze waar nodig actie. 

Afvoer en zuivering van afvalwater. Met16 rioolwaterzuiveringen wordt 24 uur per dag het afvalwater gezuiverd. Met de nieuwste technieken en met oog voor duurzaamheid en energiebesparing.

Paree verzorgt voor het kantoor van het Waterschap Scheldestromen in Terneuzen:

- Brandmeldinstallatie

Dit project delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact