Beleid Paree B.V. m.b.t. coronavirus d.d. 19-06-20

Het doel van deze memo is om u op de hoogte te brengen van de laatste richtlijnen welke gelden binnen Paree B.V. Elektro-Telecom m.b.t. het coronavirus. Daar de veiligheid en gezondheid van onze relaties en medewerkers erg belangrijk zijn houden wij de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Vanaf heden gelden de hierna volgende richtlijnen voor onze medewerkers: 
 
Algemeen

 • Neem de hygiënemaatregelen strikt in acht:
  • Was je handen regelmatig met water en zeep en maak, indien beschikbaar, gebruik van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol. Was je handen minimaal 6 keer per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en was na gebruik je handen.
  • Schud geen handen.
  • Zorg ervoor dat je minimaal 1,5 meter afstand houdt tussen andere mensen.
 • Je bent verplicht thuis te blijven wanneer iemand uit het gezin koorts heeft. Pas weer naar het werk gaan wanneer het gezinslid 24 uur klachtenvrij is. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. Zie de hierna volgende link voor informatie over cruciale beroepen en vitale processen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
 • Houd je gezondheid in de gaten. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Bel de huisarts wanneer de klachten erger worden. Pas weer naar het werk gaan wanneer je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • De vrijdagmiddagbijeenkomst zal, tot nader order, niet plaatsvinden. 

Thuis werken
Wil je thuis werken? Overleg dit dan met je afdelingsmanager.
 
Werken in het bedrijfspand in ’s-Heerenhoek

 • Houd 1,5 meter afstand t.o.v. collega's en andere mensen.
 • Fysieke vergaderingen/bijeenkomsten zijn toegestaan, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Zet eventueel de tafels en stoelen verder uit elkaar. Neem hierin je verantwoordelijkheid!
 • Alle medewerkers welke een bureauwerkplek hebben mogen geen gebruik maken van de kantine. Gebruik je lunch buiten of achter je bureau. Dit geldt ook voor de ochtend- en middagpauze. Neem je verantwoordelijkheid met betrekking tot de 1,5 meter afstand tijdens het gebruik van het buitenterras en tijdens de lunchwandelingen.
 • In de kantine mogen zich maximaal 3 personen tegelijk bevinden, mits er minimaal 1,5 meter onderlinge afstand gehouden wordt. 
 • Er zal extra aandacht besteed worden aan het schoon houden van deurklinken, trapleuningen toetsenborden, muizen e.d.  

Werk bij klanten

 • De bij de klant geldende regels zullen persoonlijk naar de betrokken medewerkers worden gestuurd. Neem de regels goed door en verzeker jezelf ervan dat je op de hoogte bent. Klantregels zullen op intranet worden geplaatst. Controleer intranet voordat je naar een klant vertrekt.
 • Wij streven ernaar de (monteurs)koppels te handhaven en zo min mogelijk te wisselen in de bezetting op de werklocaties.
 • Neem bij het samen reizen in éen bedrijfsauto of -bus de volgende maatregelen:
  • Extra ventilatie door ramen te openen bij mooi weer of het ventilatiesysteem.
  • Telkens op dezelfde plek plaatsnemen.
  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% alcoholoplossing.
 • Houd in de schaftkeet rekening met 1,5 meter onderlinge afstand. Dit kan betekenen dat er een maximaal aantal mensen tegelijk in de schaftkeet aanwezig kan zijn. Spreid de pauzetijden of gebruik de bedrijfsbus.
 • Fysieke vergaderingen/bijeenkomsten zijn toegestaan, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Paree medewerkers zullen dus niet deelnemen aan door de klant georganiseerde bijeenkomsten waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor alle bijeenkomsten gelden de volgende adviezen (ook voor 3 of minder personen):
  • Bepaal of het mogelijk is samen te werken via de telefoon, Microsoft teams of andere beschikbare digitale middelen.
  • Niet bedrijfskritische bijeenkomsten kunnen niet doorgaan wanneer deze niet met digitale hulpmiddelen gehouden kunnen worden. Bedrijfskritisch houdt in dat de bijeenkomst nodig moet zijn om de primaire werkzaamheden op de korte termijn doorgang te kunnen laten vinden. Raadpleeg bij twijfel je afdelingsmanager. Houd bij het doorgaan van bijeenkomsten rekening met de geadviseerde onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Maak de schaftkeet regelmatig schoon. Besteed extra aandacht aan deurklinken en handvatten. Ventileer regelmatig.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
 • Teken zelf, na mondeling akkoord van de klant, de digitale werkbon. Laat de klant tekenen met een eigen pen wanneer er op papier getekend moet worden.  

Werken voor particulieren en huurders van woningbouwcorporaties/vastgoedeigenaren

 • Volg de maatregelen op zoals in dit beleid beschreven in hoofdstuk 1: Algemeen en hoofdstuk 4: Werk bij klanten.
 • Vraag vooraf uitdrukkelijk instemming van bewoners/huurders/gebruikers.
 • Vraag vooraf aan klanten/gebruikers of zij of huisgenoten/collega’s etc. gezondheidsklachten hebben in relatie tot corona (hoesten, keelpijn, koorts) of behoren tot de categorie kwetsbare personen1. De bewoners bepalen of zij toegang geven tot hun woning.
 • Wanneer de klant laat weten dat er geen corona gerelateerde klachten zijn kan het reguliere werk uitgevoerd worden, mits er instemming is van bewoners of gebruikers. Blijf rekening houden met de algemene (hygiëne)maatregelen en onderlinge afstand zoals beschreven in hoofdstuk 1: Algemeen.  
 • Wanneer de klant laat weten dat er wel corona gerelateerde klachten zijn of de bewoners behoren tot de categorie kwetsbare personen moeten de volgende maatregelen genomen worden:
  • Alleen werk uitvoeren bij ernstige storing of calamiteit. Ernstig betekent dat algemene dagelijkse levensbehoeften (koken, toiletgebruik, wassen, schoonmaken etc.) niet uitgevoerd kunnen worden.
  • De klant moet ervoor zorgen dat de buitendeur open staat of door iemand anders wordt geopend.
  • De klanten/bewoners bevinden zich in een andere ruimte.
  • Indien communicatie met de klant noodzakelijk is wordt dit telefonisch gedaan. o Bescherm jezelf met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals: mondkapje, wegwerphandschoenen, wegwerpoverall, wegwerpsloffen, veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren). De klant dient de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen dus volg de eisen nauwgezet op. Laat de beschermingsmiddelen na de werkzaamheden achter bij de klant volgens de daar geldende afvoerregels, bijvoorbeeld in een afgesloten vuilniszak. Was voor vertrek goed je handen!
 • Vraag de klanten vooraf het huis goed te ventileren.
 • Vraag de klanten vooraf de installatie goed bereikbaar te maken.
 • Klanten moeten minimaal 1,5 meter afstand houden.
 • Beperk het bezoek tot het noodzakelijk werk. 

 
Werken op zorglocaties
Voor zorglocaties geldt een verschil tussen laag risicoruimten en hoog risicoruimten.  

Een laag risicoruimte is een ruimte waar geen (potentieel) besmette patiënten verblijven en waar geen zorgpersoneel komt dat gecontamineerd kan zijn. 
 
Hoog risicoruimten betreffen bijvoorbeeld triage ruimten, verpleeghuiskamers met zieke bewoners, ICruimte, ruimtes waar het regime van druppelisolatie van toepassing is. 
 
De volgende maatregelen zijn belangrijk: 
 
Laag risicoruimte

 • Volg de maatregelen op zoals in dit beleid beschreven onder hoofdstuk 1: Algemeen, hoofdstuk 4: Werk bij klanten en hoofdstuk 5: Werken voor particulieren en huurders van woningbouwcorporaties/vastgoedeigenaren. 

Hoog risicoruimte

 • Volg de maatregelen op zoals in dit beleid beschreven onder hoofdstuk 1: Algemeen, hoofdstuk 4: Werk bij klanten en hoofdstuk 5: Werken voor particulieren en huurders van woningbouwcorporaties/vastgoedeigenaren.
 • Volg de instructies van de opdrachtgever nauwgezet op. 

*1Met name ouderen en mensen met bestaande medische aandoeningen

Communicatie
Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen gesteld worden aan Joost Zuidijk (KAM-coördinator).  E joost.zuidijk@paree.nl / T +31 (0)113-355363.  

Dit bericht delen

Meer weten over wat Paree voor uw bedrijf kan betekenen?
Contact