AVG ready scan

Paree ondersteunt organisaties bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van kracht is. Paree biedt een online scan aan, waaruit mogelijke aanbevelingen komen om “passende” technische en organisatorische maatregelen te treffen.
it security

Online scan

De AVG vervangt de bestaande richtlijn inzake gegevensbescherming die al sinds 1995 Europees van kracht is. Deze richtlijn heeft er voor gezorgd dat er een brede privacy- en mensenrechtenwetgeving in de Europese Unie is. Het doel hierbij is om gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Iedere organisatie is verplicht hieraan te voldoen. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen!

Assessment

Om te kunnen voldoen aan de AVG (de AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) biedt Paree een online scan aan. De scan is een assessment waarin alle vereiste AVG onderwerpen, aan de hand van diverse vragen, behandeld worden. De assessment bestaat uit onderstaande hoofdstukken:

 • Algemeen
 • Compliant blijven
 • Datalekken
 • Data Privacy Impact Analyse (DPIA)
 • Het verwerkingsregister
 • De Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Samenwerking met verwerkers
 • Rechten van betrokkenen
 • Toestemming van betrokkenen
 • Het privacy regelement

Bij elke vraag wordt extra achtergrond informatie (uitleg) aangeboden. Daarnaast is per vraag onderbouwing opgenomen door verwijzing naar de officieel wetteksten. Bij elke vraag is het mogelijk om commentaar en onderbouwende documentatie te plaatsen om zo de compliancy met de regelgeving te kunnen aantonen.

De scan wordt in twee vormen aangeboden, namelijk als eenmalige dienst of als periodiek abonnement. Het abonnement kan gebruikt worden om blijvend compliancy aan te tonen. 

IT security consultancy

In verband met de complexiteit van de AVG, is het alleen mogelijk de assessment samen met Paree uit te voeren. Aansluitend op het assessment biedt Paree aanbevelingen voor “passende” technische en organisatorische maatregelen. Naast de AVG ready scan kan Paree ook een cyber security scan uitvoeren op uw IT netwerk en/of uw website of webshop. Tevens kan Paree u vrijblijvend adviseren op het gebied van IT security, zoals firewalling, anti malware en mobile device management.

Wilt u meer informatie over de AVG ready scan of onze andere IT security oplossingen? Neem dan contact met ons op via: 0113 - 35 24 40 of vul het contactformulier in!

Neem contact op

Veelgestelde vragen over
AVG ready scan

Stappenplan AVG/GDPR

Bescherming persoons- en bedrijfsgegevens wettelijk verplicht in 2018 

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties in Nederland voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens. In Europa is deze wet bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Blijft u in gebreke dan kunnen de boetes oplopen tot € 20 mln.

Heeft u nog niets ondernomen? Ga hier dan met spoed mee aan de slag! Paree is uw partner in IT beveiliging en wij adviseren onze klanten van A tot Z. We helpen u graag op weg met het opzetten van een Stappenplan!

 1. Identificeer de aanwezige persoons- en bedrijfsgegevens binnen de organisatie (ook de papieren gegevens), waar staan ze en wie verwerkt ze
 2. Richt beveiligingsmaatregelen in, om te voorkomen, te detecteren en te reageren op kwetsbaarheden en datalekken
 3. Documenteer en rapporteer periodiek de IT beveiliging gerelateerde zaken
 4. Voorkomen is beter dan genezen en hoe doet u dat?
 • Zorg voor een goede beveiliging van uw bedrijfspand
 • Stel een duidelijk IT-beleid op, inclusief afspraken over USB-stick gebruik, wachtwoordbeleid, etc.
 • Zorg voor duidelijke IT-rechten en autorisatie voor medewerkers
 • Zorg voor awareness (bewustwording) van uw medewerkers, zoals het niet openen van onbekende bijlagen of links in emails,  bezoek geen onbetrouwbare websites, etc.
 • Sluit een verwerkingsovereenkomst met partijen waarmee u data uitwisselt.
 • Installeer goede beveiligingsmaatregelen zoals: fire-wall en anti-malware
 • Installeer Mobile Device Management (MDM) voor volledige controle op mobile hardware zoals smartphone, tablets en laptops. Hiermee kunt u op afstand devices blokkeren en data wissen.
 • Zorg voor goede back-ups van uw data

Gaat het toch fout:

 • Zorg dan dat het incident vroegtijdig herkend wordt (monitoring)
 • Richt procedures in voor aanpak van calamiteiten
 • Evalueer het betreffende incident en voorkom het in de toekomst
 • Installeer controlesoftware voor uw hardware zoals Mobile Device Management

Voorkom hoge boetes, voorkom schade aan uw bedrijf en aan uw imago!

partners

Paree - Partner - IT -Security - Sophos
Sophos
Paree - Partner - IT - Security - Fortinet
Fortinet
Paree - Partner - IT - KPN Interned Services
KPN Interned Services
Paree - Partner - Telecom - IT - Enterprise Mobility Security
Microsoft Enterprise Mobility + Security
Geïnteresseerd in de AVG ready scan?