ondernemersvisie

Ondernemersvisie
In de huidige maatschappij worden hoge eisen gesteld aan technologie. Dit vertaalt zich in een constante behoefte aan technologische innovaties. Daarnaast is het besef ontstaan, dat naast het technologische aspect, ook het maatschappelijke aspect een belangrijke rol dient te spelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de bedrijfsvoering.

Ondernemersmissie
Paree B.V. stelt zichzelf ten doel haar dienstverlening af te stemmen op de wensen van haar klanten. Bij het realiseren van deze wensen wil Paree B.V. haar diensten op een maatschappelijk verantwoorde manier uitoefenen, dat wil zeggen, met aandacht en zorg voor mens, maatschappij en milieu.

Ondernemersstrategie
• Op de hoogte blijven van recente technologische ontwikkelingen
• Een duurzame (wederzijdse) relatie opbouwen met klanten
• Investeren in de opleiding en ontwikkeling van het personeel
• Aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu

Paree - grijzebalk
Paree - 80jaar
Paree - optimaal
Paree - adres
Paree - totaaloplossing